VN

EN
CN

QUY TRÌNH TÁI CHẾ

Quy trình tái chế hiện đại và đạt chuẩn

Nhà máy tái chế

Nhà máy

26,000 m2

Đặt tại KCN Thành Thành Công, Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

Nhà máy tái chế

đạt chuẩn môi trường

Theo quy định của pháp luật

Sản lượng

10.000 Tấn/năm

Bao gồm hạt nhựa tái sinh và bao bì thân thiện với môi trường

Dây chuyền

04

Dây chuyền sản xuất hiện đại từ khâu bằm rửa đến khâu tạo hạt nhựa tái sinh

Quy trình tái chế

RÁC THẢI NHỰA
ỨNG DỤNG
PHÂN LOẠI
HẠT NHỰA TÁI SINH
BẰM
TẠO HẠT
RỬA

Chúng tôi tái chế loại nhựa gì?

1

PP

2

LDPE

3

LLDPE

4

HDPE

5

Màng bọc PP

6

Chai, lọ HDPE